Welkom bij Muziek Talent Express!

Welkom bij Muziek Talent Express, een doorlopende leerlijn van Aslan Muziekcentrum om op een actieve manier kwalitatief muziekles te geven aan alle groepen van het primair onderwijs. De Muziek Talent Express bestaat uit inspirerende lessuggesties vanuit alle muzikale domeinen bij liederen, dansen en verhalen uit de hele wereld.

Bekijk abonnementen Al een account? Log hier in

Muziek Talent Express Digitaal is een online hulpmiddel om kwalitatief muziekles te geven volgens de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express. Een doorlopende leerlijn muziek voor de muziekdocent voor groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs ontwikkelt door Aslan Muziekcentrum. Naast alle liederen en werkvormen uit de methode, wordt de site constant aangevuld met nieuw materiaal en is onlangs uitgebreid met dansvideo’s, muziektheateroefeningen, thema’s en lesmateriaal uit de boeken Op muziek kan je rekenen en Muziek is een taal. De website is daarbij aangevuld met een digitale kaartenkist. De kaarten zijn gebaseerd op de melodie- en ritmekaarten, waarmee je o.a. melodieën, akkoorden en ritmische partijen kunt maken en tonen in de les.

De liedpagina’s bestaan uit bladmuziek, audiofragmenten, liedteksten, lessuggesties, speelstukken, dansvideo’s en bijlagen. De lessuggesties zijn onderverdeeld in de muzikale domeinen zingen, spelen, bewegen, luisteren, noteren en componeren/improviseren en sluiten aan bij de competenties die we hebben geformuleerd voor ieder leerjaar. Al het materiaal is beschikbaar via een inlogsysteem voor een digibord en computer op school of thuis, waardoor iedereen met de methode aan de slag kan. Bij het afnemen van het jaarabonnement Muziek Talent Express Digitaal Plus ontvang je tevens het praktijkboek Muziek Talent Express en korting op een Aslan Trainingsdag.

De methode voldoet aan de kerndoelen en het leerplankader voor kunstzinnige oriëntatie van de SLO. Binnen de methode staat repertoire uit diverse culturen centraal, zodat leerlingen zich middels kunst verdiepen in verschillende culturen en elkaars achtergrond. Muziek Talent Express Digitaal is een hulpmiddel. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht en blijven activerend, muzikaal, non-verbaal, vol met beweging, instrumenten en improvisatie.

Meer weten?

Veel gestelde vragen Neem contact op

Heb je vragen over een abonnement of een andere vraag?

Bekijk onze VGV of neem contact met op via muziektalentexpress@aslanmuziek.nl of bel 020 612 44 46.