Privacy Policy

Op Aslan Muziekcentrum gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kun je precies lezen wat voor ons de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel soms gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld voor de indeling in groepen of presentaties.

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Cursad. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers die voorzien zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Omdat wij ook als intermediair optreden voor het Jongerencultuurfonds en de Stadspas, worden in die gevallen ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeentelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om een leerling te kunnen identificeren als die inlogt, bijvoorbeeld een telefoonnummer voor de Aslan App. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor Aslan Muziekcentrum, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. In ieder geval worden gegevens die verouderd zijn na een aantal door Cursad vastgestelde jaren verwijderd. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de docent van uw kind, of met de leerlingenadministratie.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrief en social media, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als je toestemming hebt gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kun je terecht bij de docent of bij Albert Grootoonk, hoofd Communicatie & Marketing Aslan Muziekcentrum. We zijn niet verantwoordelijk voor informatie die geplaatst wordt op persoonlijke pagina’s of digitale media van betrokkenen bij Aslan Muziekcentrum, maar verzoekt ouders, leerlingen en medewerkers uitdrukkelijk geen media en uitspraken van anderen te plaatsen, ook al betreft het medeleerlingen. Ouders stellen hier niet vanzelfsprekend prijs op en moeten in staat zijn zoveel als mogelijk te bepalen wat zichtbaar is van zichzelf en hun kinderen op het internet.

Privacy beleid
De privacy-bepalingen die van kracht zijn op Aslan Muziekcentrum worden vastgelegd in ons privacy beleid die je hier kunt lezen.